Spis tre軼i:

I.Opis budowy-P造ta bazowa-Procesor-Wy鈍ietlacz i klawiatura-Parametry
II. A.Opis funkcji i programowania-Opis funkcjonalny-Przeznaczenie-Algorytm-Schemat blokowy-Przebiegi czasowe
   B.Menu g堯wne-Pocz徠ek pracy-Programowanie-Praca-Pomiar temperatury-Pompa-Ustaw-Warianty pracy
III.Pod陰czanie sterownika-Topografia wyprowadze-Opis 陰cz闚ek
III.Czujniki-Czujnik CT335-Czujnik CTPt-1k

 
 
 
 


 

I. Opis budowy sterownika SOL-1

Sterownik SOL-1 Produkowany przez nas sterownik SOL-1, sk豉da si z:
 • p造ty bazowej sterownika SOL-1 zawieraj帷ej zasilacz 24V z zabezpieczeniem, uk豉d kontroli pracy procesora i uk豉dy wykonawcze czterech wej嗆 i trzech wyj嗆,
 • modu逝 procesora P6260-2 zawieraj帷ego mikrokontroler z oprogramowaniem i pami璚i ustawie parametr闚, przetwornic 24/5V, uk豉d nadzoru zasilania i resetu oraz wzmacniacz pomiarowy i zabezpieczenia wej嗆 i wyj嗆 logicznych
 • modu逝 wy鈍ietlacza i klawiatury KLD-3 wyposa穎nego w 4 przyciski.
Sterownik zamkni皻y jest w obudowie modu這wej o szeroko軼i 70mm przystosowanej do mocowania na standardowej szynie T35. Pod陰czenia do instalacji dokonuje si poprzez umieszczone na p造cie bazowej i dost瘼ne z zewn徠rz zaciski 鈔ubowe.

Podstawowe dane techniczne:.
Zasilanie:230VAC +15%,-15%, (zabezpieczenie wewn. 0,1A)
Pob鏎 mocy bez obci捫enia:3VA
Zakres temperatur pracy:0 do +45蚓
Liczba wyj嗆 220Vac:2
Obci捫alno嗆 wyj嗆 220Vac:0,22kVA
Liczba wyj嗆 przeka幡ikowych:1
Obci捫alno嗆 styk闚:1A/ 50Vdc, 2,5A/ 220Vac
Liczba wej嗆 analogowych:4
Maksymalne napi璚ie wej. 5Vdc:+24V,-24V
Obs逝giwany typ czujnika:CTPt-1k (T0) i CT335
Zakres pomiarowy:-27蚓 do +100蚓
Zasilanie czujnika:5 VDC +10%,-10%, Rg=2,2 k
Wy鈍ietlacz:2 wiersze x 8 znak闚
Wymiary:70 x 90 x 58 mm
Max. 鈔ednica przewod闚:1.2 mm ( 1mm2 )

A. P造ta bazowa SOL-1.

P造ta bazowa w kompletnym sterowniku SOL-1 zawiera uk豉d zasilacza impulsowego z bezpiecznikiem, uk豉d komutacji i kontroli sygna堯w pomiarowych z czujnik闚 temperatury, uk豉dy optycznej separacji galwanicznej wyj嗆 od uk豉du steruj帷ego, uk豉dy wykonawcze wej嗆 i wyj嗆, uk豉d synchronizuj帷y przebiegi czasowe procesora z faz sieci zasilaj帷ej, uk豉d nadzoru ci庵這軼i pracy modu逝 procesora z dwukolorow diod LED, sygnalizuj帷 zar闚no poprawn prac, jak i stan uszkodzenia oraz 陰cz闚ki 鈔ubowe umo磧iwiaj帷e dokonanie pod陰cze do p造ty. Uk豉d wej嗆 i wyj嗆 p造ty bazowej sterownika SOL-1 sk豉da si z nast瘼uj帷ych element闚: i Cztery wej軼ia pomiarowe do wsp馧pracy z czujnikami p馧przewodnikowymi CT335 o zakresie pomiarowym -27蚓 do +100蚓 , kontroluj帷e tak瞠 stan uszkodzenia linii pomiarowej lub czujnika i Jedno p馧przewodnikowe wyj軼ie 220Vac z separacj galwaniczn, mog帷e wysterowywa obci捫enie do 0,2kVA i Dwa niezale積e wyj軼ia przeka幡ikowe (styki prze陰czne), o obci捫alno軼i maksymalnej 50Vdc/1A lub 220Vac/2,5A

B. Modu procesora P6265

Modu procesora P6265 zawiera opr鏂z uk豉du procesora wraz z niezb璠nym otoczeniem (zabezpieczenia , generator kwarcowy, nadz鏎 napi璚ia zasilaj帷ego, reset) tak瞠 przetwornic 24/5V, komparator na potrzeby wyj軼ia alarmowego, uk豉d r騜nicowego pomiaru napi璚ia wej軼iowego, oraz styki umo磧iwiaj帷e po陰czenie go z p造t bazow i z陰cze do po陰czenia z modu貫m wy鈍ietlacza i klawiatury. Wszystkie ustawienia konfiguracyjne i parametry sterownika pami皻ane s tak瞠 po wy陰czeniu zasilania w pami璚i EEPROM. Modu P6265 pobiera na w豉sne potrzeby nie wi璚ej ni 20mA pr康u z zasilania Uz=10-24VDC. Program steruj帷y (ok 4kB) zawarty jest w pami璚i mikrokontrolera z serii ST6265 firmy THOMSON

C. Modu wy鈍ietlacza i klawiatury.

Modu klawiatury i wy鈍ietlacza KLD-2, do陰czany do modu逝 procesora za pomoc przewodu paskowego zako鎍zonego gniazdem IDC10, zawiera wy鈍ietlacz ciek這krystaliczny (2 linie po 8 znak闚 - wysoko嗆 znaku = 5,5 mm), cztery przyciski typu "mikroswitch" , drabink rezystor闚 klawiatury oraz uk豉d regulacji kontrastu wy鈍ietlacza. Wy鈍ietlacz jest pod鈍ietlany przy pomocy diod LED, co umo磧iwia jego obserwacj tak瞠 przy braku o鈍ietlenia zewn皻rznego.

II. Opis funkcji i programowania sterownika SOL-1

1. Opis funkcjonalny

1.1. Przeznaczenie.

Sterownik SOL-1 z programem steruj帷ym SOL1v2.0 przeznaczony jest do sterowania prac wymiennik闚 ciep豉 opartych na wykorzystaniu kolektora s這necznego, ale tak瞠 innych 廝鏚豉ch energii o ile kryterium gotowo軼i 廝鏚豉 mo瞠 by pomiar temperatury. W przejrzystym MENU okre郵a si, jaki algorytm b璠zie realizowany a parametry tego procesu ustawiane s przez obs逝g po podaniu kodu dost瘼u.

1.2. Algorytm pracy.

Algorytm pracy i parametry zale積e s od ustawie urz康zenia w MENU. Po w陰czeniu sterownika 豉dowany jest do obszaru roboczego pami璚i parametr闚 (EEPROM) odpowiedni zestaw parametr闚 i opcji algorytmu (profil u篡tkowy). Ustawienia te mog by nast瘼nie zmieniane przez programowanie (patrz pkt. 2.2.). Sterownik SOL-1 oprogramowaniem SOL1v2.0 realizuje algorytm g堯wny w dw鏂h wariantach do wyboru:
Wariant 1 polegaj帷y na sterowaniu wyj軼iem 220Vac (P0), przeznaczonym do w陰czania pompy - w zale積o軼i od stanu dw鏂h wej嗆 pomiaru temperatury (T0 - kolektor s這neczny i T1- zasobnik wody) i ustawionych w pami璚i parametr闚 - a tak瞠, niezale積ie, dwoma wyj軼iami (P1 i P2), w zale積o軼i od stanu przypisanego ka盥emu z nich wej嗆 pomiarowych temperatury (odpowiednio T2 i T3). (rys. 4).
Wariant 2 polegaj帷y na sterowaniu wyj軼iem 220Vac (P0), jak w wariancie 1 ale przy wy陰czonej pompie P0 realizuje tak sam obs逝g dla wyj軼ia P1 i linii pomiarowych T0 i T1. Niezale積e pozostaje sterowanie wyj軼iem przeka幡ikowym P2.(rys. 5). Przy ustalonej warto軼i temperatury w linii 0 (kolektor s這neczny), sterownik za陰czy wyj軼ie 220Vac (P0) - o ile nie jest przekroczona temperatura z linii 1 (zasobnik CWU), i wy陰czy je przy osi庵ni璚iu ustalonej warto軼i temperatury na linii 1 , o ile wcze郾iej nie spad豉 poni瞠j progu wy陰czenia temperatura z linii 0 (kolektor s這neczny) (patrz p. 1.4.rys.2i p.2.2.5.rys. 4irys.5). Przed programowaniem sterownik posiada nast瘼uj帷e ustawienia parametr闚 (fabryczne):
 
OpcjeParametry:
Logika wyj. P0NormalnaTemp. Za陰czenia P0T1+5蚓
Logika wyj. P1NormalnaTemp. wy陰czenia P060蚓
Logika wyj. P2NormalnaTemp. Za陰czenia P135蚓
Wariant1Temp. wy陰czenia P155蚓
  Temp. Za陰czenia P235蚓
  Temp. wy陰czenia P255蚓
Kod dost瘼u000Histereza2,5蚓

 
Ka盥y z powy窺zych parametr闚 mo積a zmieni przez programowanie (patrz opcja Ustaw w MENU pkt. 2.2.3.)
 

1.3. Schemat blokowy.

Rozmiar: 8062 bajt闚

Rys. 1. Schemat blokowy sterownika SOL-1

1.4. Przebiegi czasowe.:

timing1

Rys. 2. Sterowanie wyj軼ia P0 w logice normalnej

timing2

Rys. 3. Sterowanie wyj軼ia P1 (i/lub P2) w logice normalnej


 

2. Menu g堯wne

2.1. Pocz徠ek pracy.

Po w陰czeniu napi璚ia zasilania sterownika SOL-1, na wy鈍ietlaczu na okres ok. 1,5 sek. pojawi si napis:
 
SOL1v1.0
Progres

  czyli wy鈍ietlanie wersji oprogramowania, a nast瘼nie sterownik w zale積o軼i od stanu w jakim by przy wy豉czaniu zasilania, przechodzi automatycznie w tryb normalnej pracy (patrz p. 2.2.1.) Gdy poprzednim stanem nie by stan Praca wtedy zg這szenie wygl康a nast瘼uj帷o.
 
MENU   
Praca   

  Jest to podstawowy wygl康 ekranu sterownika SOL-1, przy czym napis w dolnym wierszu mo瞠my zmienia przy u篡ciu klawiatury, sk豉daj帷ej si z 4 klawiszy :
 • Klawisz Rozmiar: 1004 bajt闚 s逝篡 do wycofania si do poprzedniego poziomu MENU
 • Klawisze Rozmiar: 1004 bajt闚 i Rozmiar: 1004 bajt闚 s逝膨 do zmiany pozycji MENU w obydwu kierunkach a podczas edycji do zwi瘯szania lub zmniejszania aktualnie wpisywanej warto軼i (w pozycji wskazywanej przez kursor - kiedy pozycj zatwierdzamy to przechodzimy do edycji nast瘼nej ).
 • Klawisz Rozmiar: 1004 bajt闚 s逝篡 do zatwierdzania lub uruchomienia edycji pozycji MENU wy鈍ietlonej aktualnie w dolnym wierszu wy鈍ietlacza, a podczas edycji do potwierdzenia ustawionej warto軼i parametru. .
Aby wej嗆 do trybu programowania nale篡 przerwa cykl pracy sterownika przez wci郾i璚ie przycisku Rozmiar: 1004 bajt闚 lub Rozmiar: 1004 bajt闚 . Na wy鈍ietlaczu pojawi si pierwsza pozycja MENU tzn. Praca, a proces sterowania wyj嗆 zostanie przerwany (wszystkie wyj軼ia nieaktywne).

2.2. Programowanie.

Aby wej嗆 do trybu programowania nale篡 przerwa cykl pracy sterownika przez wci郾i璚ie przycisku Rozmiar: 1004 bajt闚 lub Rozmiar: 1004 bajt闚 . Na wy鈍ietlaczu pojawi si pierwsza pozycja MENU tzn. Praca, a proces sterowania wyj嗆 zostanie przerwany (wszystkie wyj軼ia nieaktywne). Kolejne pozycje MENU s nast瘼uj帷e.
 •   Praca
 •   Pompa
 •   Pom temp
 •   Ustaw
Ka盥a z wy瞠j wymienionych opcji, z wyj徠kiem Pracy, uaktywniona przez wci郾i璚ie przycisku Rozmiar: 1004 bajt闚 , pozwala przej嗆 do nast瘼nego poziomu MENU, przy czym opcja Ustaw wymaga podania kodu dost瘼u .

2.2.1. Praca.

Po uruchomieniu opcji Praca, sterownik rozpoczyna obs逝g wyj嗆 zgodnie z ustawieniami i stanami sygna堯w wej軼iowych, a na wy鈍ietlaczu pojawiaj si warto軼i temperatury T0 kolektora s這necznego (pierwszy wiersz) i T1 zasobnika CWU (drugi wiersz), np:
 
29,0蚓  
70,0蚓  
29,0蚓  
49,0蚓  
29,0蚓  
59,0蚓  

  Gdy na ko鎍u pierwszego wiersza pojawi si znak *, oznacza to b陰d na linii pomiarowej jednego z 4 czujnik闚 temperatury. Zmieniaj帷y si znak na ko鎍u drugiego wiersza oznacza stan w陰czenia wyj軼ia 220Vac (P0). Opr鏂z obserwacji przebiegu procesu g堯wnego mo瞠my tak瞠 podgl康a stan temperatury wej嗆 przyporz康kowanych wyj軼iu 220Vac (P1) i przeka幡ikowemu (P2), oraz stan [0, 1] tych wyj嗆. Dokonuje si tego przy u篡ciu przycisk闚 Rozmiar: 1004 bajt闚 i Rozmiar: 1004 bajt闚 w stanie Praca.
 
P1  1   *
40,0蚓  
P2   0     *
*B陰d  

  Ze stanu podgl康u wyj嗆 przeka幡ikowych nast瘼uje automatyczny powr鏒 do wy鈍ietlania danych procesu g堯wnego po ok. 250 sekundach (gdy nie u篡jemy w tym czasie 瘸dnego przycisku).
 
29,0蚓 *
59,0蚓  /

  B陰d linii pomiarowej sygnalizowany jest w taki spos鏏, 瞠 zamiast warto軼i temperatury z danej linii, w przypisanym temperaturze miejscu wy鈍ietlany jest napis *B陰d.

2.2.2. Pompa.

Uruchamia pomp P0 na czas ok. 6 minut a nast瘼nie przechodzi do stanu Praca

2.2.3. Pom. Temp.

Uruchomienie tej opcji, pozwala na podgl康 wynik闚 pomiaru temperatury dla wszystkich linii pomiarowych. Wy鈍ietlany jest numer linii pomiarowej i wynik pomiaru.
 
Temp  0 
40,0蚓   

  Przez u篡cie przycisk闚 i mo瞠my przegl康a kolejne linie, a przyciskiem wchodzimy w g喚bszy poziom MENU, umo磧iwiaj帷y dokonanie kalibracji ka盥ej z linii. Aby tego dokona potrzebne jest podanie kodu dost瘼u [fabryczny kod 000]. Nast瘼nie program wy鈍ietli komunikat:
 
Kalib  T0 
40,0蚓   

  umo磧iwiaj帷y "nadpisanie" wy鈍ietlanej bie膨cej warto軼i odczytywanej z danej linii, warto軼i jaka powinna by pokazywana - kt鏎a mo瞠my ustali np. przy pomocy termometru wzorcowego. Dokonujemy tego wciskaj帷 klawisz Rozmiar: 1004 bajt闚 a nast瘼nie ustawiamy poszczeg鏊ne pozycje warto軼i klawiszami Rozmiar: 1004 bajt闚 i Rozmiar: 1004 bajt闚 zatwierdzaj帷 ka盥 klawiszem Rozmiar: 1004 bajt闚

2.2.4. Ustaw.

Uruchomienie tej opcji, pozwala na wej軼ie w g喚bszy poziom MENU , umo磧iwiaj帷y zaprogramowanie wszystkich istotnych parametr闚 urz康zenia.
 
Kod wej. 
000   

  Po niezb璠nym podaniu kodu dost瘼u [fabryczny kod 000], otwiera si nast瘼uj帷a lista parametr闚 menu USTAW:
 • Temp. Za.
 • Temp. wy.
 • TP1 d馧
 • TP1 g鏎a
 • TP2 d馧
 • TP2 g鏎a
 • Hister.
 • Wariant
 • Logika
 • Nowy kod

Temp. za. - - ustawienie warto軼i Tp0 - przewy窺zenia temperatury w linii T0 (kolektor s這neczny) ponad temperatur bie膨c T1 (zasobnik CWU), przy kt鏎ej sterownik za陰czy wyj軼ie (P0) - o ile nie jest przekroczona zadana temperatura Tz1 z linii T1 (zasobnik CWU).
 
Temp  za
05 蚓  

  Miejsce wpisywania sygnalizowane jest kursorem. Klawisz Rozmiar: 1004 bajt闚 s逝篡 do zwi瘯szania a klawisz Rozmiar: 1004 bajt闚 do zmniejszania aktualnie wskazywanej kursorem pozycji w ustawianej warto軼i. Po zatwierdzeniu ka盥ej pozycji klawiszem Rozmiar: 1004 bajt闚 , kursor przesuwa si na pozycj nast瘼n a po ostatniej zatwierdzona zostaje ca豉 warto嗆 i nast瘼uje jej zapami皻anie i powr鏒 z edycji do MENU.
 
USTAW 
Temp  za

  Temp. wy. - ustawienie warto軼i temperatury z linii 1 (zasobnik CWU), przy kt鏎ej sterownik wy陰czy wyj軼ie 220Vac (P0) - o ile wcze郾iej nie spad豉 poni瞠j progu wy陰czenia temperatura z linii 0 (kolektor s這neczny).

TP1 d馧 - ustawienie poziomu temperatury z linii 2, przy kt鏎ym sterownik za陰czy wyj軼ie przeka幡ikowe P1

TP1 g鏎a - ustawienie poziomu temperatury z linii 2, przy kt鏎ym sterownik wy陰czy wyj軼ie przeka幡ikowe P1. W przypadku ustawienia tego progu identycznie jak TP1 d馧 lub poni瞠j, brany pod uwag jest tylko pr鏬 TP1 d馧.

TP2 d馧 - ustawienie poziomu temperatury z linii 3, przy kt鏎ym sterownik za陰czy wyj軼ie przeka幡ikowe P2

TP2 g鏎a - ustawienie poziomu temperatury z linii 3, przy kt鏎ym sterownik wy陰czy wyj軼ie przeka幡ikowe P2. W przypadku ustawienia tego progu identycznie jak TP2 d馧 lub poni瞠j, brany pod uwag jest tylko pr鏬 TP1 d馧.

Hister. - ustawienie wielko軼i histerezy dotycz帷ej wszystkich prog闚.

Wariant - wyb鏎 trybu pracy (1 lub 2)
 • 1. sterowanie wyj軼iem P0, (pompa) - w zale積o軼i od dw鏂h temperatur (T0 - kolektor i T1- zasobnik CWU) i ustawionych w pami璚i parametr闚 - a tak瞠, niezale積ie, dwoma wyj軼iami (P1 i P2), w zale積o軼i od temperatury na przypisanej ka盥emu z nich linii(odpowiednio T2 i T3). Przy ustalonej warto軼i temperatury T0 (kolektor), sterownik za陰czy wyj軼ie P0 - o ile temperatura T1<Tz1 (zasobnik CWU), i wy陰czy je przy osi庵ni璚iu ustalonej warto軼i temperatury na linii T1 lub gdy temperaturaT0<T1+Tp0
  (rysunek 4).
 • 2. sterowanie wyj軼iem P0, (pompa 1) - w zale積o軼i od dw鏂h temperatur (T0 - kolektor i T1- zasobnik CWU) i wyj軼iem P1, (pompa 2) - w zale積o軼i od stanu wyj軼ia P0 i dw鏂h temperatur (T0 - kolektor i T2- drugi zbiornik) - a tak瞠, niezale積ie, wyj軼iem (P2), w zale積o軼i od stanu wej軼ia pomiaru temperatury (T3). Przy ustalonej warto軼i temperatury w linii T0 (kolektor), sterownik za陰czy wyj軼ie P0 - o ile temperatura T1<Tz1 (zasobnik CWU), i wy陰czy je gdy temperatura T1>Tz1 lub T0<T1+Tp0. Przy wy陰czonym P0, w陰czy si P1 o ile temperatura T2<Tz2 i jednocze郾ie temperatura T0>T2+Tp0 (rysunek 5).

Logika - ustawienie dla ka盥ego wyj軼ia (P0, P1, P2) czy stan sygna逝 wyj軼iowego ma by zgodny ze stanem funkcji [Normalny], czy przeciwny do stanu funkcji [Odwrotny].

Nowy kod - ustawienie nowego kodu dost瘼u do mo磧iwo軼i zmian parametr闚

 

2.2.5. Warianty pracy.


wariant 1

Rys. 4. Wariant 1

P0=ON dla T1<Tz1 i T0>T1+Tp0
P0=OFF dla T1>Tz1 lub T0<T1+ Tp0

P1=ON dla T2<Tz2
P1=OFF dla T2>Tz2

P2=ON dla T3<Tz3
P2=OFF dla T3>Tz3

wariant 2

Rys. 5. Wariant 2

P0=ON dla T1<Tz1 i T0>T1+Tp0
P0=OFF dla T1>Tz1 lub T0<T1+ Tp0

P1=ON dla P0=OFF i T2<Tz2 i T0>T2+ Tp0
P1=OFF dla P0=ON lub T2>Tz2 lub T0<T2+ Tp0

P2=ON dla T3<Tz3
P2=OFF dla T3>Tz3

Tz1 - temperatura zadana linii T1 (zasobnika CWU)
Tz2 - temperatura zadana linii T2 (drugiego zasobnika CWU)
Tz3 - temperatura zadana linii T3 (drugiego zasobnika CWU)
Tp0 - przewy窺zenie temperatury T0 (kolektor) ponad T1 (lub T2) przy kt鏎ym za陰cza si pompa P0 (lub P1)  

III. Pod陰czanie sterownika SOL-1

3. Opis wyprowadze

3.1. Topografia wyprowadze

Poni瞠j pokazana zosta豉 topografia 陰cz闚ek sterownika SOL-1 widzianej od strony przedniej i przypisane poszczeg鏊nym stykom funkcje:

montazowy

Rys. 6. Topografia wyprowadze SOL-1

3.2. Opis poszczeg鏊nych 陰cz闚ek

3.2.1. ㄠcz闚ka g鏎na X1

ㄠcz闚ka ta s逝篡 do pod陰czenia zasilania 220V, wyj軼ia P0 , P1 oraz styk闚 przeka幡ika P2.
 • X1 styk 1 - wyj軼ie P2 styk pasywny (NC -normalnie zamkni皻y)
 • X1 styk 2 - wyj軼ie P2 styk 鈔odkowy
 • X1 styk 3 - wyj軼ie P2 styk aktywny (NO -normalnie otwarty)
 • X1 styk 4 - P1- wyj軼ie steruj帷e 220VAC/max 1A
 • X1 styk 5 - P0- wyj軼ie steruj帷e 220VAC/max 1A
 • X1 styk 6 - N - "zero" obwod闚 sieciowych (neutralny)
 • X1 styk 7 - L1- wej軼ie fazy zasilania 220VAC

3.2.2. ㄠcz闚ka dolna X2

ㄠcz闚ka ta s逝篡 do pod陰czenia czujnik闚 pomiarowych T0, T1, T2 i T3 .
 • X2 styk 1 - T0- wej軼ie czujnika CTPt-1k (bez polaryzacji)
 • X2 styk 2 - T0- wej軼ie czujnika CTPt-1k (bez polaryzacji)
 • X2 styk 3 - masa pomiarowa T1 (- 鄴速y)
 • X2 styk 4 - T1- wej軼ie pomiarowe czujnika CT335 (+ czerw-bia造)
 • X2 styk 5 - masa pomiarowa T2 (- 鄴速y)
 • X2 styk 6 - T2- wej軼ie pomiarowe czujnika CT335 (+ czerw-bia造)
 • X2 styk 7 - masa pomiarowa T3 (- 鄴速y)
 • X2 styk 8 - T3- wej軼ie pomiarowe czujnika CT335 (+ czerw-bia造)
 • X2 styk 9 - niewykorzystywany
 • X2 styk 10 - niewykorzystywany

IV. Czujniki

4. Opisy czujnik闚

4.1. Czujnik CT335

Czujnik CT335 o zakresie pomiarowym -25蚓 do +100蚓 , s逝篡 do wsp馧pracy z wej軼iami pomiarowymi T1 do T3 (temperatura zasobnika wody) z kontrol uszkodzenia linii pomiarowej lub czujnika. 字ednica czujnika 6mm , d逝go嗆 25mm. Wyprowadzenia wykonane z przewodu miedzianego (ok. 1,0mb) w izolacji polwinitowej z ocynowanymi ko鎍闚kami do podkr璚ania. Istotna polaryzacja pod陰czenia.

Czujnik CT335

4.2. Czujnik CT335p

Czujnik CT335 o zakresie pomiarowym -25°C do +100°C , s逝篡 do wsp馧pracy z wej軼iami pomiarowymi T1 do T3 (temperatura zasobnika wody) z kontrol uszkodzenia linii pomiarowej lub czujnika. Zamontowany w obudowie z gwintem 1/2 cala. 字ednica czujnika 8mm , d逝go嗆 65mm. Wyprowadzenia wykonane z przewodu miedzianego (ok. 1,0mb) w izolacji polwinitowej z ocynowanymi ko鎍闚kami do podkr璚ania. Istotna polaryzacja pod陰czenia.

Czujnik CT335

4.3. Czujnik CTPt-1k

Czujnik CTPt-1k o zakresie pomiarowym -40蚓 do +200蚓 , s逝篡 do wsp馧pracy z wej軼iem pomiarowym T0 (temperatura kolektora) z kontrol uszkodzenia linii pomiarowej lub czujnika. 字ednica czujnika 6mm , d逝go嗆 25mm. Wyprowadzenia wykonane z przewodu niklowego (ok. 0,5mb) w izolacji teflonowej z zaci郾i皻ymi ko鎍闚kami do podkr璚ania. Bez polaryzacji.

Czujnik CTPt-1


 
 


Powr鏒 na pocz徠ek


PUH PROGRES Bogdan Markiewicz


-------------------------------------
85-420 Bydgoszcz ul. Szczeci雟ka 30
tel. (052) 327-81-90 , 327-70-27
fax. (052) 327-70-27

_____________________________________________________________________________
***
© PUH Progres Bydgoszcz 2002

stat4u